Nederlands NL | Vlaams BE | Deutsch DE | English EN

Disclaimer Mediability

Akkoord met inhoud

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle internetsites van Mediability, gevestigd op Warande 193, Zeist, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Midden-Nederland onder nummer 18071387. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-outs en vormgeving van deze website berusten bij Mediability. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediability niet toegestaan.

Verkrijgbaarheid van producten of diensten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Aansprakelijkheid

Hoewel Mediability de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website, dus ook de tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Mediability ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de internetsites van Mediability en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.

Wijziging van informatie

Mediability behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Mediability is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

© Copyright 2003-2013 Mediability. Alle rechten voorbehouden.